Giardia 


Giardia trofozoitos.JPG

Trofozoitos de Giardia sp.


© UNAM 2013